k.ú.: 639290 - Hlinné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596230 - Nové Město na Moravě NUTS5 CZ0635596230
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 93
orná půda 227 2627666
zahrada 101 60401
ovoc. sad 1 5455
travní p. 192 841157
lesní poz ostat.komunikace 2 2169
lesní poz 103 1036214
vodní pl. nádrž umělá 4 19157
vodní pl. rybník 7 14656
vodní pl. tok přirozený 4 3246
vodní pl. tok umělý 1 90
vodní pl. zamokřená pl. 1 103
zast. pl. zbořeniště 1 27
zast. pl. 103 44168
ostat.pl. jiná plocha 83 37041
ostat.pl. manipulační pl. 21 19292
ostat.pl. neplodná půda 12 6808
ostat.pl. ostat.komunikace 89 40494
ostat.pl. silnice 17 73619
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4679
ostat.pl. zeleň 1 283
Celkem KN 973 4836818
Par. DKM 973 4836818
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 99
LV 136
spoluvlastník 225

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.08.1998
S-SK ŠS 1:2880 1835 10.08.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 09:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.