k.ú.: 639303 - Hlinsko v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571393 - Hlinsko NUTS5 CZ0531571393
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 17.02.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1315 4743086
zahrada 1293 531561
ovoc. sad 32 52187
travní p. 1049 2092675
lesní poz 168 1452153
vodní pl. nádrž umělá 14 18721
vodní pl. rybník 25 90801
vodní pl. tok přirozený 89 94199
vodní pl. tok umělý 2 114
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 6
zast. pl. společný dvůr 68 6684
zast. pl. zbořeniště 51 8891
zast. pl. 3325 727897
ostat.pl. dobývací prost. 57 156823
ostat.pl. dráha 12 158406
ostat.pl. jiná plocha 747 305957
ostat.pl. manipulační pl. 505 681655
ostat.pl. neplodná půda 161 143009
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2812
ostat.pl. ostat.komunikace 686 482063
ostat.pl. pohřeb. 6 27586
ostat.pl. silnice 51 172550
ostat.pl. skládka 2 59590
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 74532
ostat.pl. zeleň 109 190121
Celkem KN 9786 12274079
Par. DKM 9786 12274079
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 344
č.p. byt.dům 95
č.p. jiná st. 53
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 45
č.p. obč.vyb. 20
č.p. prům.obj 23
č.p. rod.dům 1039
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 20
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 553
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 170
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 16
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 384
bez čp/če jiná st. 207
bez čp/če obč.vyb 20
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 33
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 52
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 4
Celkem BUD 3177
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 1954
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 18
obč.z. byt 24
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2002
LV 4939
spoluvlastník 8093

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.01.2001
THM-V 1:2000 31.12.1977 30.01.2001
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 18.02.2019 11:19

Aktuality

14.02.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2019) je k dispozici ke stažení.

04.02.2019
Aktualizovány otázky ke zvláštní části zkoušky pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,  o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

31.01.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.