k.ú.: 639303 - Hlinsko v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571393 - Hlinsko NUTS5 CZ0531571393
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1368 4729004
zahrada 1299 532385
ovoc. sad 32 52187
travní p. 1044 2083371
lesní poz 168 1452633
vodní pl. nádrž umělá 14 18721
vodní pl. rybník 25 90801
vodní pl. tok přirozený 89 93754
vodní pl. tok umělý 2 114
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 6
zast. pl. společný dvůr 70 6816
zast. pl. zbořeniště 50 8566
zast. pl. 3413 716886
ostat.pl. dráha 12 158320
ostat.pl. jiná plocha 897 487798
ostat.pl. manipulační pl. 528 679354
ostat.pl. neplodná půda 173 142489
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2812
ostat.pl. ostat.komunikace 719 495012
ostat.pl. pohřeb. 6 27586
ostat.pl. silnice 53 171090
ostat.pl. skládka 2 59590
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 75079
ostat.pl. zeleň 110 189725
Celkem KN 10094 12274099
Par. DKM 10084 12272483
Par. KMD 10 1616
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 318
č.p. byt.dům 103
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 63
č.p. obchod 11
č.p. obč.vyb 44
č.p. obč.vyb. 24
č.p. prům.obj 22
č.p. rod.dům 1073
č.p. rod.rekr 2
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 27
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 614
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 198
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 332
bez čp/če jiná st. 224
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 30
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 51
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 4
Celkem BUD 3263
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 1954
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 18
obč.z. byt 59
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 2038
LV 5012
spoluvlastník 8242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.01.2001
THM-V 1:2000 31.12.1977 30.01.2001
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 18.10.2021 03:00

Aktuality

14.10.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2021) je k dispozici ke stažení.

15.09.2021
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 21. září.

09.09.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.