k.ú.: 639303 - Hlinsko v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571393 - Hlinsko NUTS5 CZ0531571393
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1362 4725455
zahrada 1306 534806
ovoc. sad 32 52167
travní p. 1045 2083271
lesní poz 168 1452531
vodní pl. nádrž umělá 14 18721
vodní pl. rybník 25 90801
vodní pl. tok přirozený 89 93754
vodní pl. tok umělý 2 114
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 6
zast. pl. společný dvůr 69 6662
zast. pl. zbořeniště 47 8181
zast. pl. 3418 718124
ostat.pl. dráha 12 158320
ostat.pl. jiná plocha 910 488764
ostat.pl. manipulační pl. 549 679249
ostat.pl. neplodná půda 174 142306
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 2812
ostat.pl. ostat.komunikace 724 495428
ostat.pl. pohřeb. 6 27586
ostat.pl. silnice 56 170988
ostat.pl. skládka 2 59590
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 74741
ostat.pl. zeleň 111 189725
Celkem KN 10141 12274102
Par. DKM 10131 12271939
Par. KMD 10 2163
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 309
č.p. byt.dům 106
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 63
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb 40
č.p. obč.vyb. 27
č.p. prům.obj 21
č.p. rod.dům 1082
č.p. rod.rekr 2
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 7
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 30
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 647
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 209
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 298
bez čp/če jiná st. 222
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 27
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 51
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 19
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 4
Celkem BUD 3278
byt.z. ateliér 3
byt.z. byt 1954
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 18
obč.z. byt 128
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 2109
LV 5037
spoluvlastník 8306

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.01.2001
THM-V 1:2000 31.12.1977 30.01.2001
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.05.2022 04:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.