k.ú.: 639346 - Blatno u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571393 - Hlinsko NUTS5 CZ0531571393
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 251 1119030
zahrada 189 75122
ovoc. sad 2 5657
travní p. 245 725959
lesní poz les s budovou 1 29
lesní poz 171 1195985
vodní pl. rybník 1 5615
vodní pl. tok přirozený 36 40700
zast. pl. společný dvůr 2 722
zast. pl. zbořeniště 3 523
zast. pl. 288 66693
ostat.pl. jiná plocha 93 43992
ostat.pl. manipulační pl. 29 35164
ostat.pl. neplodná půda 71 43942
ostat.pl. ostat.komunikace 158 106652
ostat.pl. silnice 5 45003
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10838
ostat.pl. zeleň 3 1010
Celkem KN 1552 3522636
Par. DKM 1552 3522636
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 160
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 9
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 30
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 279
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 321
spoluvlastník 443

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.12.1999
THM-V 1:2000 31.12.1977 11.12.1999
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 11:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.