k.ú.: 639397 - Srní u Hlinska - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571393 - Hlinsko NUTS5 CZ0531571393
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 107 891194
zahrada 100 39756
ovoc. sad 1 3184
travní p. 93 436265
lesní poz 49 1151904
vodní pl. nádrž umělá 5 31913
vodní pl. tok přirozený 9 5966
zast. pl. společný dvůr 1 140
zast. pl. zbořeniště 5 1955
zast. pl. 163 45712
ostat.pl. jiná plocha 92 77363
ostat.pl. manipulační pl. 15 19971
ostat.pl. neplodná půda 10 12295
ostat.pl. ostat.komunikace 37 64719
ostat.pl. silnice 12 38971
ostat.pl. zeleň 1 323
Celkem KN 700 2821631
Par. DKM 700 2821631
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 35
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 67
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
Celkem BUD 152
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 187
spoluvlastník 243

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.1999
THM-V 1:2000 31.12.1977 05.06.1999
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1977


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 25.05.2022 12:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.