k.ú.: 639451 - Hlohovičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559806 - Hlohovice NUTS5 CZ0326559806
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32111 - Radnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 86 2373545
zahrada 68 44435
ovoc. sad 7 18769
travní p. 101 371602
lesní poz les(ne hospodář) 3 2108
lesní poz 22 690143
vodní pl. nádrž umělá 4 4022
vodní pl. rybník 2 10768
vodní pl. tok přirozený 18 20366
vodní pl. tok umělý 13 6971
vodní pl. zamokřená pl. 3 8935
zast. pl. zbořeniště 1 108
zast. pl. 68 41259
ostat.pl. jiná plocha 3 2816
ostat.pl. manipulační pl. 13 15548
ostat.pl. neplodná půda 113 166155
ostat.pl. ostat.komunikace 35 66405
ostat.pl. silnice 3 26105
Celkem KN 563 3870060
Par. DKM 563 3870060
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 44
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 67
LV 106
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.06.2002
DKM-KPÚ 13.06.2002 1:1000 25.06.2002 *)
ZMVM 1:2000 19.12.1985 25.06.2002
S-SK GS 1:2880 1839 19.12.1985


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 24.05.2022 15:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.