k.ú.: 639541 - Hluboká u Krucemburku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568945 - Krucemburk NUTS5 CZ0631568945
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 1041482
zahrada 95 36475
ovoc. sad 3 4210
travní p. 165 818224
lesní poz 86 688120
vodní pl. nádrž umělá 3 4696
vodní pl. rybník 1 148027
vodní pl. tok přirozený 10 1467
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 11 1252
zast. pl. 110 33824
ostat.pl. jiná plocha 26 12120
ostat.pl. manipulační pl. 19 62594
ostat.pl. neplodná půda 25 13491
ostat.pl. ostat.komunikace 81 53684
ostat.pl. silnice 10 19656
ostat.pl. zeleň 2 4277
Celkem KN 731 2943624
Par. KMD 731 2943624
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 12
č.e. ubyt.zař 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 100
LV 123
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.07.2017
S-SK GS 1:2880 1838 11.07.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 20:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.