k.ú.: 639923 - Hlušice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570001 - Hlušice NUTS5 CZ0521570001
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5212 - Nový Bydžov
Pověřený obecní úřad 52121 - Nový Bydžov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 898 6062514
zahrada 196 140256
ovoc. sad 11 102281
travní p. mez, stráň 1 342
travní p. 36 73102
lesní poz 28 260254
vodní pl. nádrž přírodní 2 3596
vodní pl. rybník 1 14930
vodní pl. tok přirozený 55 32395
vodní pl. tok umělý 37 13694
zast. pl. společný dvůr 4 3687
zast. pl. zbořeniště 4 1306
zast. pl. 257 145122
ostat.pl. jiná plocha 45 34155
ostat.pl. manipulační pl. 46 64635
ostat.pl. neplodná půda 3 2958
ostat.pl. ostat.komunikace 99 85847
ostat.pl. pohřeb. 1 3242
ostat.pl. silnice 12 80284
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 33698
ostat.pl. zeleň 25 71671
Celkem KN 1766 7229969
Par. KMD 1766 7229969
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 135
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 36
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 2
Celkem BUD 250
byt.z. byt 12
obč.z. byt 14
Celkem JED 26
LV 457
spoluvlastník 731

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.08.2013
S-SK GS 1:2880 1841 22.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.05.2022 05:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.