k.ú.: 639991 - Štěpánovice u Rovenska pod Troskami - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577472 - Rovensko pod Troskami NUTS5 CZ0514577472
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 215 1368296
zahrada 138 92511
ovoc. sad 7 15236
travní p. 244 632908
lesní poz les s budovou 1 33
lesní poz 153 656995
vodní pl. nádrž přírodní 3 1785
vodní pl. nádrž umělá 1 809
vodní pl. tok přirozený 1 101
vodní pl. tok umělý 9 2392
zast. pl. společný dvůr 3 857
zast. pl. zbořeniště 10 1208
zast. pl. 129 40242
ostat.pl. jiná plocha 17 12230
ostat.pl. manipulační pl. 22 53601
ostat.pl. neplodná půda 11 5301
ostat.pl. ostat.komunikace 74 64369
ostat.pl. silnice 29 30559
ostat.pl. zeleň 1 351
Celkem KN 1068 2979784
Par. KMD 1068 2979784
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 39
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 128
LV 184
spoluvlastník 259

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2014
S-SK GS 1:2880 1824 31.10.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 27.05.2022 05:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.