k.ú.: 640174 - Hnojnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566349 - Libčeves NUTS5 CZ0424566349
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 1832793
zahrada 34 16405
travní p. 4 12158
vodní pl. nádrž umělá 1 707
vodní pl. tok přirozený 7 15437
vodní pl. tok umělý 2 2185
zast. pl. společný dvůr 7 2764
zast. pl. zbořeniště 2 122
zast. pl. 54 33003
ostat.pl. dráha 1 6203
ostat.pl. jiná plocha 35 16135
ostat.pl. manipulační pl. 1 6406
ostat.pl. neplodná půda 1 3405
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 7431
ostat.pl. ostat.komunikace 30 51556
ostat.pl. silnice 3 23338
ostat.pl. zeleň 19 93247
Celkem KN 306 2123295
Par. DKM 306 2123295
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 41
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 53
LV 87
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2007 dokončen intravilán-DKM na celém k.ú.
DKM-KPÚ 29.11.2005 1:1000 22.12.2005 *) část k.ú. - extravilán
S-SK GS 1:2880 1843 21.12.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 18.05.2022 11:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.