k.ú.: 640352 - Radoňovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564061 - Hodkovice nad Mohelkou NUTS5 CZ0513564061
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51052 - Hodkovice nad Mohelkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 1814
zahrada 36 21128
travní p. 50 68664
lesní poz 20 266936
vodní pl. nádrž umělá 2 240
vodní pl. tok přirozený 3 602
vodní pl. tok umělý 3 610
zast. pl. společný dvůr 6 2531
zast. pl. zbořeniště 6 1810
zast. pl. 31 7732
ostat.pl. dráha 1 62888
ostat.pl. jiná plocha 30 13195
ostat.pl. neplodná půda 23 8919
ostat.pl. ostat.komunikace 31 12571
ostat.pl. silnice 14 36036
Celkem KN 258 505676
Par. DKM 258 505676
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 31
LV 46
spoluvlastník 58

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2004 Od -ověř TO. Nové mapování.
FÚO 1:2000 31.12.1983 29.11.2004 Od 1983 i dle KP. FÚO2 Hodkovice (námitky 1983).
S-SK GS 1:2880 1824 31.12.1983 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 18.05.2022 22:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.