k.ú.: 640409 - Hodonín u Kunštátu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581593 - Hodonín NUTS5 CZ0641581593
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 310735
zahrada 97 41426
ovoc. sad 1 3993
travní p. 344 1124109
lesní poz 154 1339257
vodní pl. nádrž umělá 1 1536
vodní pl. tok přirozený 25 21534
zast. pl. zbořeniště 7 500
zast. pl. 122 31244
ostat.pl. jiná plocha 68 15612
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 17289
ostat.pl. manipulační pl. 10 7438
ostat.pl. neplodná půda 105 113257
ostat.pl. ostat.komunikace 138 64280
ostat.pl. silnice 29 56706
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 10421
ostat.pl. zeleň 15 7693
Celkem KN 1211 3167030
Par. KMD 1211 3167030
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 118
LV 158
spoluvlastník 211

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.02.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 24.02.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 18.05.2022 22:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.