k.ú.: 640751 - Loubí pod Vlhoštěm - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561584 - Holany NUTS5 CZ0511561584
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51011 - Česká Lípa

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 1290969
zahrada 47 39560
ovoc. sad 1 2710
travní p. 87 536567
lesní poz 92 750233
vodní pl. tok přirozený 9 2112
vodní pl. zamokřená pl. 6 12748
zast. pl. zbořeniště 20 4073
zast. pl. 47 23890
ostat.pl. jiná plocha 14 2689
ostat.pl. neplodná půda 87 64927
ostat.pl. ostat.komunikace 33 47709
ostat.pl. pohřeb. 1 25
ostat.pl. silnice 3 19958
ostat.pl. zeleň 1 317
Celkem KN 491 2798487
Par. KMD 491 2798487
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 47
LV 68
spoluvlastník 89

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2013
S-SK GS 1:2880 1843 30.08.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 18.05.2022 21:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.