k.ú.: 640841 - Dlouhá Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597341 - Holčovice NUTS5 CZ0801597341
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81142 - Město Albrechtice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 83811
zahrada 30 39728
travní p. 242 2190127
lesní poz 82 1216282
vodní pl. rybník 1 492
vodní pl. tok přirozený 2 1162
vodní pl. zamokřená pl. 6 4899
zast. pl. zbořeniště 2 177
zast. pl. 27 5787
ostat.pl. jiná plocha 41 29093
ostat.pl. neplodná půda 206 148822
ostat.pl. ostat.komunikace 47 79320
ostat.pl. pohřeb. 1 1053
ostat.pl. silnice 1 15511
Celkem KN 690 3816264
Par. KMD 690 3816264
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 8
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 27
LV 73
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 27.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 17.05.2022 15:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.