k.ú.: 641367 - Holštejn - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581615 - Holštejn NUTS5 CZ0641581615
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 28557
zahrada 105 55865
travní p. 277 986759
lesní poz les s budovou 9 286
lesní poz 46 5041068
vodní pl. nádrž umělá 5 11441
vodní pl. tok přirozený 46 69161
vodní pl. tok umělý 13 3657
zast. pl. společný dvůr 1 159
zast. pl. zbořeniště 4 246
zast. pl. 129 28074
ostat.pl. jiná plocha 62 55305
ostat.pl. manipulační pl. 4 1645
ostat.pl. neplodná půda 36 81743
ostat.pl. ostat.komunikace 100 97427
ostat.pl. silnice 15 11383
ostat.pl. zeleň 9 1504
Celkem KN 876 6474280
Par. DKM 509 6314081
Par. KMD 367 160199
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 132
LV 205
spoluvlastník 294

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.05.2016
DKM-KPÚ 07.09.2011 1:1000 13.09.2011 *) Část pro obnovu- neřešené pozemky podle §2 z. 139/2002 Sb., byla zplatněna 19.9.2011, Z-7267/2011-701
S-SK ŠS 1826 09.05.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 18.05.2022 21:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.