k.ú.: 641430 - Holubí Zhoř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596973 - Velká Bíteš NUTS5 CZ0635596973
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 259 4622182
zahrada 111 100259
ovoc. sad 1 2647
travní p. 74 285009
lesní poz les(ne hospodář) 2 3395
lesní poz ostat.komunikace 3 2952
lesní poz 103 539600
vodní pl. nádrž umělá 3 4754
vodní pl. rybník 1 7859
vodní pl. tok umělý 3 5233
zast. pl. společný dvůr 1 1387
zast. pl. 159 84019
ostat.pl. dálnice 7 97761
ostat.pl. jiná plocha 51 37572
ostat.pl. manipulační pl. 47 49374
ostat.pl. neplodná půda 44 69437
ostat.pl. ostat.komunikace 98 148450
ostat.pl. silnice 49 44900
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4726
ostat.pl. zeleň 11 1221
Celkem KN 1028 6112737
Par. DKM 1028 6112737
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 93
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 34
Celkem BUD 148
LV 195
spoluvlastník 335

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.06.2003 1:1000 17.07.2003 *) extravilán
DKM 1:1000 07.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1835 17.07.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 22.05.2022 09:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.