k.ú.: 641545 - Lísky u Holušic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548146 - Koberovice NUTS5 CZ0633548146
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 239 836495
zahrada 56 27805
travní p. 92 144658
lesní poz 150 483870
vodní pl. nádrž umělá 1 2442
vodní pl. tok přirozený 13 25929
vodní pl. tok umělý 2 572
zast. pl. společný dvůr 4 217
zast. pl. 32 12698
ostat.pl. dálnice 1 64155
ostat.pl. jiná plocha 21 17162
ostat.pl. manipulační pl. 11 3587
ostat.pl. neplodná půda 17 8138
ostat.pl. ostat.komunikace 39 21225
ostat.pl. silnice 35 60667
Celkem KN 713 1709620
Par. KMD 713 1709620
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 10
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 31
LV 58
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2011
S-SK GS 1:2880 1838 26.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 11:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.