k.ú.: 641774 - Hora Svaté Kateřiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Most email: kp.most@cuzk.cz
Jana Kubelíka 223, 43401 Most telefon: 476149811 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3508 - Most NUTS4 CZ0425
Obec 567167 - Hora Svaté Kateřiny NUTS5 CZ0425567167
Pracoviště 508 - Most

Obec s rozšířenou působností 4206 - Litvínov
Pověřený obecní úřad 42061 - Litvínov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 89505
zahrada 130 42144
travní p. 415 2233305
lesní poz les(ne hospodář) 15 381718
lesní poz 51 2429743
vodní pl. nádrž umělá 6 4179
vodní pl. tok přirozený 21 24159
zast. pl. zbořeniště 17 4058
zast. pl. 283 58215
ostat.pl. jiná plocha 163 288132
ostat.pl. manipulační pl. 52 107921
ostat.pl. neplodná půda 395 452556
ostat.pl. ostat.komunikace 102 98115
ostat.pl. silnice 9 66659
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 35 21285
ostat.pl. zeleň 5 2532
Celkem KN 1716 6304226
Par. KMD 1716 6304226
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 16
č.p. rod.dům 112
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 80
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 272
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 2
Celkem JED 6
LV 272
spoluvlastník 322

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2016
S-SK GS 1:2880 1842 05.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Most.

vypočteno: 17.05.2022 10:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.