k.ú.: 642118 - Horky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578053 - Horky NUTS5 CZ0533578053
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 163 1752574
zahrada 106 97055
travní p. 111 308334
lesní poz 14 308385
vodní pl. nádrž umělá 1 131
vodní pl. rybník 2 32288
vodní pl. tok přirozený 34 7130
vodní pl. tok umělý 6 1984
vodní pl. zamokřená pl. 2 1233
zast. pl. 92 39737
ostat.pl. jiná plocha 67 30330
ostat.pl. manipulační pl. 5 23440
ostat.pl. neplodná půda 6 7079
ostat.pl. ostat.komunikace 52 40362
ostat.pl. silnice 1 21386
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 772
ostat.pl. zeleň 3 818
Celkem KN 666 2673038
Par. DKM 666 2673038
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 60
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 90
LV 128
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.1998
ZMVM 1:2000 30.01.1995 21.12.1998
S-SK GS 1:2880 1839 30.01.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 22.05.2022 20:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.