k.ú.: 642321 - Hubenov u Horní Bělé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558877 - Horní Bělá NUTS5 CZ0325558877
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32063 - Plasy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 910530
zahrada 70 37424
travní p. 40 71292
lesní poz 154 7211816
vodní pl. nádrž umělá 1 639
vodní pl. rybník 1 3895
vodní pl. tok přirozený 1 3051
zast. pl. společný dvůr 4 164
zast. pl. 45 21397
ostat.pl. jiná plocha 11 7103
ostat.pl. manipulační pl. 7 4983
ostat.pl. mez, stráň 1 2381
ostat.pl. neplodná půda 5 9321
ostat.pl. ostat.komunikace 39 69955
ostat.pl. silnice 15 24827
ostat.pl. zeleň 1 1966
Celkem KN 489 8380744
Par. DKM 489 8380744
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 44
LV 90
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 22.02.2021 1:1000 22.02.2021 *) na části k.ú.
DKM 1:1000 02.08.2004
ZMVM 1:2000 01.07.1982 01.08.2004
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.1982 ,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 04:38

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.