k.ú.: 642363 - Horní Beřkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564851 - Horní Beřkovice NUTS5 CZ0423564851
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 410 2675774
chmelnice 6 260483
zahrada 398 210938
ovoc. sad 17 186490
travní p. 8 13709
lesní poz les(ne hospodář) 2 11066
lesní poz 18 1088026
vodní pl. nádrž přírodní 5 4856
vodní pl. nádrž umělá 2 355
vodní pl. rybník 1 1467
vodní pl. tok přirozený 21 5071
vodní pl. tok umělý 3 6706
vodní pl. zamokřená pl. 2 6526
zast. pl. společný dvůr 5 697
zast. pl. zbořeniště 7 3689
zast. pl. 493 145365
ostat.pl. dráha 6 39552
ostat.pl. jiná plocha 55 30757
ostat.pl. manipulační pl. 28 60635
ostat.pl. neplodná půda 6 2083
ostat.pl. ostat.komunikace 111 126744
ostat.pl. pohřeb. 2 13992
ostat.pl. silnice 3 27043
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 17372
ostat.pl. zeleň 17 158211
Celkem KN 1631 5097607
Par. KMD 1631 5097607
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 11
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 293
č.p. rod.rekr 3
č.e. garáž 21
č.e. jiná st. 10
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 7
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 37
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 489
byt.z. byt 56
Celkem JED 56
LV 457
spoluvlastník 631

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.11.2016
S-SK GS 1:2880 1840 07.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 02:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.