k.ú.: 642703 - Nepomuky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580279 - Horní Čermná NUTS5 CZ0534580279
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 123 884296
zahrada 125 139867
ovoc. sad 2 9760
travní p. mez, stráň 1 1596
travní p. 191 551447
lesní poz ostat.komunikace 1 3667
lesní poz 209 6607477
vodní pl. nádrž přírodní 1 480
vodní pl. tok přirozený 16 41337
zast. pl. zbořeniště 5 930
zast. pl. 84 24193
ostat.pl. jiná plocha 84 68463
ostat.pl. ostat.komunikace 69 93421
ostat.pl. silnice 21 44824
ostat.pl. zeleň 8 18558
Celkem KN 940 8490316
Par. DKM 427 3013715
Par. KMD 513 5476601
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 34
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 81
LV 173
spoluvlastník 226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 01.04.2021 09.04.2021 *)
KMD 1:1000 19.12.2014
S-SK GS 1:2880 1839 19.12.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2022 19:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.