k.ú.: 642720 - Horní Datyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3807 - Ostrava-město NUTS4 CZ0806
Obec 598879 - Vratimov NUTS5 CZ0806598879
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8119 - Ostrava
Pověřený obecní úřad 81192 - Vratimov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 958 1445410
zahrada 515 320686
travní p. 312 417171
lesní poz 42 1252102
vodní pl. tok přirozený 16 19300
vodní pl. zamokřená pl. 2 6641
zast. pl. společný dvůr 6 8297
zast. pl. zbořeniště 5 1894
zast. pl. 749 159475
ostat.pl. dráha 1 4724
ostat.pl. jiná plocha 104 54048
ostat.pl. manipulační pl. 6 5246
ostat.pl. neplodná půda 21 20824
ostat.pl. ostat.komunikace 209 83015
ostat.pl. pohřeb. 2 2754
ostat.pl. silnice 163 39086
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 5262
Celkem KN 3115 3845935
Par. KMD 3115 3845935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 12
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 559
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 52
bez čp/če jiná st. 62
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 1
Celkem BUD 733
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 4
LV 925
spoluvlastník 1244

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2013
KM-D 1:2000 04.12.2000 27.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1836 04.12.2000 reambulace v r. 1874


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 17.05.2022 17:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.