k.ú.: 642789 - Horní Domaslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdek-Místek email: kp.fmistek@cuzk.cz
T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek telefon: 558604000 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3802 - Frýdek-Místek NUTS4 CZ0802
Obec 512192 - Horní Domaslavice NUTS5 CZ0802512192
Pracoviště 802 - Frýdek-Místek

Obec s rozšířenou působností 8106 - Frýdek-Místek
Pověřený obecní úřad 81061 - Frýdek-Místek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 870 2814960
zahrada 357 331981
travní p. 304 795104
lesní poz les(ne hospodář) 1 1919
lesní poz 157 611308
vodní pl. tok přirozený 10 7636
vodní pl. tok umělý 7 41467
vodní pl. zamokřená pl. 4 6577
zast. pl. zbořeniště 5 1872
zast. pl. 463 114118
ostat.pl. dráha 1 2055
ostat.pl. jiná plocha 97 82876
ostat.pl. manipulační pl. 2 1011
ostat.pl. neplodná půda 50 42564
ostat.pl. ostat.komunikace 351 202187
ostat.pl. pohřeb. 3 4031
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3558
Celkem KN 2683 5065224
Par. KMD 2683 5065224
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 362
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 453
LV 657
spoluvlastník 890

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 24.05.2011 reprodukce otisku mapy z r. 1930


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdek-Místek.

vypočteno: 17.05.2022 17:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.