k.ú.: 642941 - Horní Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559351 - Plasy NUTS5 CZ0325559351
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32063 - Plasy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 1434435
zahrada 103 63755
travní p. 80 527843
lesní poz les s budovou 45 1516
lesní poz ostat.komunikace 5 1254
lesní poz 137 1608127
vodní pl. nádrž umělá 11 38380
vodní pl. tok přirozený 3 67444
zast. pl. společný dvůr 8 619
zast. pl. zbořeniště 3 308
zast. pl. 202 43127
ostat.pl. dráha 2 69699
ostat.pl. jiná plocha 95 91656
ostat.pl. manipulační pl. 4 9346
ostat.pl. ostat.komunikace 55 104624
ostat.pl. silnice 5 41174
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 681
ostat.pl. zeleň 1 107
Celkem KN 850 4104095
Par. DKM 502 3933083
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 16
č.e. rod.rekr 110
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 221
LV 241
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.02.2021 1:1000 16.02.2021 *)
KM-D 1:2000 01.12.1999 mimo KPÚ
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.1999 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 04:26

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.