k.ú.: 643092 - Hosov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586846 - Jihlava NUTS5 CZ0632586846
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 2665713
zahrada 187 120342
travní p. 131 417378
lesní poz les s budovou 12 455
lesní poz 75 3070015
vodní pl. nádrž umělá 2 1175
vodní pl. rybník 13 96100
vodní pl. tok přirozený 2 488
vodní pl. tok umělý 7 5465
zast. pl. 240 51556
ostat.pl. jiná plocha 110 77192
ostat.pl. manipulační pl. 2 1010
ostat.pl. neplodná půda 49 71590
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 4531
ostat.pl. ostat.komunikace 76 100537
ostat.pl. silnice 22 105400
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 915
ostat.pl. zeleň 9 16182
Celkem KN 1010 6806044
GP 165 2331614
Celkem ZE 165 2331614
Par. DKM 616 547078
Par. KMD 394 6258966
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. tech.vyb 1
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 125
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 244
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 308
spoluvlastník 459

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.04.2020 OO mapováním - intravilán
KMD 1:1000 29.09.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 18.05.2022 18:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.