k.ú.: 643149 - Strahov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541290 - Horní Kozolupy NUTS5 CZ0327541290
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32131 - Bezdružice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 2483374
zahrada 48 31980
travní p. 45 289609
lesní poz 61 2138876
vodní pl. nádrž umělá 4 4124
vodní pl. tok přirozený 2 12297
vodní pl. tok umělý 3 7193
vodní pl. zamokřená pl. 3 7185
zast. pl. zbořeniště 3 747
zast. pl. 38 18507
ostat.pl. dráha 3 40359
ostat.pl. jiná plocha 23 32682
ostat.pl. manipulační pl. 2 2876
ostat.pl. neplodná půda 22 33454
ostat.pl. ostat.komunikace 51 86730
ostat.pl. silnice 3 31276
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 439
ostat.pl. zeleň 10 25857
Celkem KN 428 5247565
Par. DKM 22 90283
Par. KMD 406 5157282
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 38
LV 56
spoluvlastník 88

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2016
S-SK GS 1:2880 1839 12.07.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 18.05.2022 11:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.