k.ú.: 643157 - Horní Krupá u Havlíčkova Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568708 - Horní Krupá NUTS5 CZ0631568708
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 285 4867636
zahrada 308 229707
ovoc. sad 4 20072
travní p. 268 1733405
lesní poz ostat.komunikace 1 2630
lesní poz 630 3361403
vodní pl. nádrž přírodní 1 1255
vodní pl. nádrž umělá 11 71095
vodní pl. rybník 15 153749
vodní pl. tok přirozený 11 6699
vodní pl. tok umělý 47 56950
vodní pl. zamokřená pl. 11 26183
zast. pl. zbořeniště 2 808
zast. pl. 373 126911
ostat.pl. jiná plocha 95 47938
ostat.pl. manipulační pl. 45 54839
ostat.pl. neplodná půda 43 60448
ostat.pl. ostat.komunikace 175 344426
ostat.pl. pohřeb. 1 1585
ostat.pl. silnice 7 91793
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7251
ostat.pl. zeleň 3 17755
Celkem KN 2338 11284538
Par. DKM 2338 11284538
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 191
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 349
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 454
spoluvlastník 573

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.11.2021 DKM na části kú
DKM-KPÚ 02.11.2020 1:1000 05.11.2020 *) DKM na části kú
S-SK GS 1:2880 1838 24.11.2021


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.05.2022 14:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.