k.ú.: 643289 - Horní Lhota u Luhačovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585246 - Horní Lhota NUTS5 CZ0724585246
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7204 - Luhačovice
Pověřený obecní úřad 72041 - Luhačovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 201 765976
zahrada 150 79762
ovoc. sad 7 20283
travní p. 604 1694819
lesní poz 385 9432059
vodní pl. tok přirozený 76 36855
vodní pl. zamokřená pl. 1 884
zast. pl. zbořeniště 9 2975
zast. pl. 306 77965
ostat.pl. jiná plocha 67 35183
ostat.pl. manipulační pl. 26 18694
ostat.pl. mez, stráň 1 372
ostat.pl. neplodná půda 186 197217
ostat.pl. ostat.komunikace 187 173578
ostat.pl. pohřeb. 2 9380
ostat.pl. silnice 16 91730
ostat.pl. skládka 9 3343
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6849
ostat.pl. zeleň 8 2233
Celkem KN 2244 12650157
Par. DKM 807 2712158
Par. KMD 1437 9937999
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 93
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 100
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 300
byt.z. byt 9
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 14
LV 413
spoluvlastník 626

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.04.2019
KMD 1:1000 22.09.2015
S-SK ŠS 1:2880 1828 22.09.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 16.05.2022 15:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.