k.ú.: 643424 - Skryje - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 549894 - Skryje NUTS5 CZ0643549894
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 386912
zahrada 66 47069
ovoc. sad 5 19167
travní p. 165 506845
lesní poz les s budovou 2 95
lesní poz 130 907649
vodní pl. nádrž umělá 1 719
vodní pl. tok přirozený 6 74737
vodní pl. tok umělý 1 19
zast. pl. zbořeniště 3 395
zast. pl. 94 22847
ostat.pl. jiná plocha 23 14622
ostat.pl. manipulační pl. 3 8945
ostat.pl. neplodná půda 111 179999
ostat.pl. ostat.komunikace 43 35988
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3414
Celkem KN 704 2209422
Par. KMD 704 2209422
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 95
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 136
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 07:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.