k.ú.: 643475 - Horní Lysečiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579262 - Horní Maršov NUTS5 CZ0525579262
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. mez, stráň 4 3810
travní p. 64 474820
lesní poz les(ne hospodář) 30 4810646
lesní poz mez, stráň 2 579
vodní pl. tok přirozený 3 18941
zast. pl. 43 10839
ostat.pl. jiná plocha 13 7334
ostat.pl. manipulační pl. 2 6030
ostat.pl. mez, stráň 7 6068
ostat.pl. neplodná půda 15 9992
ostat.pl. ostat.komunikace 16 38608
Celkem KN 199 5387667
Par. KMD 199 5387667
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 2
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 41
LV 44
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.11.2009
S-SK GS 1:2880 1841 03.11.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 22:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.