k.ú.: 643513 - Suchý Důl v Krkonoších - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579262 - Horní Maršov NUTS5 CZ0525579262
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52141 - Svoboda nad Úpou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 7 55140
lesní poz les(ne hospodář) 19 1676737
vodní pl. nádrž umělá 1 7860
vodní pl. tok přirozený 2 436
zast. pl. 14 3463
ostat.pl. jiná plocha 6 3268
ostat.pl. neplodná půda 10 23312
ostat.pl. ostat.komunikace 16 16714
Celkem KN 75 1786930
Par. KMD 75 1786930
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 14
LV 17
spoluvlastník 24

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2007
S-SK GS 1:2880 1841 11.12.2007


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 27.05.2022 14:54

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.