k.ú.: 643572 - Horní Moštěnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513491 - Horní Moštěnice NUTS5 CZ0714513491
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1291 7711661
zahrada školka 1 211
zahrada 629 457199
ovoc. sad 8 7911
travní p. 90 175019
lesní poz 8 39631
vodní pl. nádrž umělá 1 5132
vodní pl. tok přirozený 17 70788
vodní pl. tok umělý 6 23981
vodní pl. zamokřená pl. 3 12968
zast. pl. společný dvůr 2 525
zast. pl. zbořeniště 21 4285
zast. pl. 862 262509
ostat.pl. dráha 9 125750
ostat.pl. jiná plocha 225 241830
ostat.pl. manipulační pl. 96 141166
ostat.pl. neplodná půda 3 1090
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 564
ostat.pl. ostat.komunikace 239 356332
ostat.pl. pohřeb. 1 4945
ostat.pl. silnice 76 152798
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13735
ostat.pl. zeleň 3 8662
Celkem KN 3595 9818692
Par. DKM 3595 9818692
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. garáž 15
č.p. jiná st. 14
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 569
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 6
č.e. jiná st. 23
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 858
byt.z. byt 33
Celkem JED 33
LV 1069
spoluvlastník 1489

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2012
ZMVM 1:2000 01.08.1984 17.12.2012 grafická transformace
S-SK ŠD 1:2500 1944 01.08.1984 agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1944


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 22.05.2022 01:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.