k.ú.: 643807 - Horní Podluží - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562505 - Horní Podluží NUTS5 CZ0421562505
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 1053282
zahrada 212 184864
ovoc. sad 1 6230
travní p. 716 4811681
lesní poz 63 519491
vodní pl. nádrž umělá 26 20453
vodní pl. rybník 4 119917
vodní pl. tok přirozený 35 18239
vodní pl. zamokřená pl. 1 102
zast. pl. společný dvůr 2 1339
zast. pl. zbořeniště 70 21237
zast. pl. 414 114405
ostat.pl. dráha 6 34577
ostat.pl. jiná plocha 70 193210
ostat.pl. manipulační pl. 17 46066
ostat.pl. neplodná půda 24 55858
ostat.pl. ostat.komunikace 175 164524
ostat.pl. pohřeb. 1 4554
ostat.pl. silnice 5 53313
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 12505
ostat.pl. zeleň 11 6951
Celkem KN 1890 7442798
Par. KMD 1890 7442798
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 288
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 6
Celkem BUD 410
LV 425
spoluvlastník 527

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2009
KM-D 1:2880 06.11.2000 25.11.2009
S-SK GS 1:2880 1843 06.11.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 17.05.2022 09:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.