k.ú.: 643840 - Horní Poříčí u Letovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581631 - Horní Poříčí NUTS5 CZ0641581631
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 205 1618936
zahrada 216 131650
ovoc. sad 9 28714
travní p. 428 1471388
lesní poz 269 1239210
vodní pl. tok přirozený 10 18665
zast. pl. zbořeniště 3 183
zast. pl. 179 50410
ostat.pl. jiná plocha 68 28047
ostat.pl. manipulační pl. 9 17589
ostat.pl. neplodná půda 225 298182
ostat.pl. ostat.komunikace 220 139129
ostat.pl. silnice 40 15250
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3691
Celkem KN 1883 5061044
Par. KMD 1883 5061044
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 95
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 40
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 177
LV 255
spoluvlastník 358

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.02.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.02.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 19.05.2022 01:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.