k.ú.: 644129 - Horní Sloupnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 580325 - Sloupnice NUTS5 CZ0533580325
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 832 7001393
zahrada 766 518399
travní p. 845 1577760
lesní poz 568 6860358
vodní pl. nádrž přírodní 1 1340
vodní pl. tok přirozený 20 15406
vodní pl. tok umělý 1 230
zast. pl. společný dvůr 5 617
zast. pl. zbořeniště 12 3133
zast. pl. 581 171206
ostat.pl. jiná plocha 531 257013
ostat.pl. manipulační pl. 39 57458
ostat.pl. neplodná půda 13 11579
ostat.pl. ostat.komunikace 307 286670
ostat.pl. pohřeb. 2 5569
ostat.pl. silnice 20 152065
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15696
Celkem KN 4547 16935892
Par. DKM 420 3748241
Par. KMD 4127 13187651
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 185
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 190
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 38
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 1
Celkem BUD 556
byt.z. byt 6
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 6
Celkem JED 18
LV 653
spoluvlastník 893

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2014
DKM-KPÚ 06.12.2005 1:1000 21.12.2005 *)
S-SK GS 1:2880 1839 21.10.2014
S-SK GS 1:2880 1839 21.12.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 24.05.2022 18:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.