k.ú.: 644170 - Dobrá Voda u Horní Stropnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544515 - Horní Stropnice NUTS5 CZ0311544515
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 57 46403
travní p. 94 200721
lesní poz 12 866899
vodní pl. rybník 1 1599
zast. pl. 80 11523
ostat.pl. jiná plocha 103 31760
ostat.pl. manipulační pl. 1 1216
ostat.pl. neplodná půda 68 95556
ostat.pl. ostat.komunikace 35 29485
ostat.pl. pohřeb. 1 1313
ostat.pl. silnice 8 15112
ostat.pl. zeleň 6 595
Celkem KN 466 1302182
Par. DKM 452 425760
Par. KMD 14 876422
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 5
Celkem BUD 79
LV 113
spoluvlastník 159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.05.2018
DKM-KPÚ 1:1000 28.02.2018
KMD 1:1000 07.11.2017
KM-D 1:2000 20.12.2000 31.05.2018
S-SK GS 1:2880 1870 20.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 15.05.2021 22:10

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.