k.ú.: 644188 - Hojná Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544515 - Horní Stropnice NUTS5 CZ0311544515
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 09.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 1964
zahrada 81 64440
travní p. 125 579569
lesní poz 49 2708277
vodní pl. nádrž umělá 1 2078
vodní pl. rybník 1 140
vodní pl. tok přirozený 1 866
vodní pl. zamokřená pl. 1 861
zast. pl. 96 18815
ostat.pl. jiná plocha 65 30083
ostat.pl. manipulační pl. 1 1284
ostat.pl. neplodná půda 48 61335
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1942
ostat.pl. ostat.komunikace 46 47399
ostat.pl. pohřeb. 1 1080
ostat.pl. silnice 7 18194
ostat.pl. zeleň 1 616
Celkem KN 527 3538943
Par. DKM 467 833975
Par. KMD 60 2704968
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 11
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
Celkem BUD 95
LV 109
spoluvlastník 128

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.10.2018
DKM 1:1000 31.05.2018
KMD 1:1000 30.10.2017
KM-D 1:2000 20.12.2000 10.10.2018 Gusterberg
S-SK GS 1:2880 1870 20.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 15.05.2021 21:47

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.