k.ú.: 644188 - Hojná Voda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544515 - Horní Stropnice NUTS5 CZ0311544515
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31131 - Nové Hrady

Statistické údaje (stav ke dni: 23.06.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 1964
zahrada 81 64440
travní p. 127 579366
lesní poz 49 2708277
vodní pl. nádrž umělá 1 2078
vodní pl. rybník 1 140
vodní pl. tok přirozený 1 866
vodní pl. zamokřená pl. 1 861
zast. pl. 97 19018
ostat.pl. jiná plocha 66 30084
ostat.pl. manipulační pl. 1 1284
ostat.pl. neplodná půda 48 61335
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1942
ostat.pl. ostat.komunikace 46 47399
ostat.pl. pohřeb. 1 1080
ostat.pl. silnice 7 18194
ostat.pl. zeleň 1 616
Celkem KN 531 3538944
Par. DKM 469 833975
Par. KMD 62 2704969
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.p. rod.rekr 11
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 96
LV 111
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.10.2018
DKM 1:1000 31.05.2018
KMD 1:1000 30.10.2017
KM-D 1:2000 20.12.2000 10.10.2018 Gusterberg
S-SK GS 1:2880 1870 20.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.06.2024 22:05

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.