k.ú.: 644366 - Hudeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 548634 - Podmoklany NUTS5 CZ0631548634
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 566407
zahrada 32 18922
travní p. 41 244294
lesní poz 66 273772
zast. pl. zbořeniště 2 681
zast. pl. 20 7379
ostat.pl. jiná plocha 20 9127
ostat.pl. neplodná půda 10 6954
ostat.pl. ostat.komunikace 32 29262
Celkem KN 296 1156798
Par. KMD 296 1156798
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 20
LV 37
spoluvlastník 48

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.02.2017
S-SK GS 1:2880 1824 13.02.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 21:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.