k.ú.: 644544 - Horní Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 569542 - Horní Újezd NUTS5 CZ0714569542
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 393 5313125
zahrada 196 219781
ovoc. sad 7 33693
travní p. 48 135883
lesní poz 64 141297
vodní pl. nádrž umělá 3 11352
vodní pl. tok přirozený 18 116708
zast. pl. zbořeniště 1 189
zast. pl. 208 102472
ostat.pl. jiná plocha 162 354510
ostat.pl. manipulační pl. 1 11691
ostat.pl. neplodná půda 41 40615
ostat.pl. ostat.komunikace 108 213915
ostat.pl. pohřeb. 1 4026
ostat.pl. silnice 17 117415
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16514
ostat.pl. zeleň 29 33491
Celkem KN 1300 6866677
Par. DKM 1300 6866677
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 136
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.dům 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 31
Celkem BUD 203
LV 270
spoluvlastník 349

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.09.2020
DKM-KPÚ 01.06.2016 1:1000 01.06.2016 *)
KM-D 1:2000 30.12.2002 15.09.2020
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.12.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 24.05.2022 01:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.