k.ú.: 644552 - Horní Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547930 - Horní Ves NUTS5 CZ0633547930
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 732 4411035
zahrada 248 114565
travní p. 613 1557350
lesní poz 208 2445541
vodní pl. rybník 9 83505
vodní pl. tok umělý 71 29507
vodní pl. zamokřená pl. 1 1317
zast. pl. společný dvůr 7 688
zast. pl. zbořeniště 8 1128
zast. pl. 218 86649
ostat.pl. dráha 4 84488
ostat.pl. jiná plocha 127 70761
ostat.pl. manipulační pl. 65 47654
ostat.pl. neplodná půda 119 110569
ostat.pl. ostat.komunikace 288 158453
ostat.pl. silnice 21 29208
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7837
Celkem KN 2742 9240255
Par. KMD 2742 9240255
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. garáž 7
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 205
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 10
LV 273
spoluvlastník 452

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2013
S-SK GS 1:2880 1829 14.05.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 14:12

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.