k.ú.: 644722 - Horní Žukov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karviná email: kp.karvina@cuzk.cz
Slámova 1/183, 73301 Karviná telefon: 595392444 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 598933 - Český Těšín NUTS5 CZ0803598933
Pracoviště 803 - Karviná

Obec s rozšířenou působností 8104 - Český Těšín
Pověřený obecní úřad 81041 - Český Těšín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 627 3045973
zahrada 461 548846
ovoc. sad 3 6426
travní p. mez, stráň 7 14522
travní p. 352 1373392
lesní poz 238 681142
vodní pl. nádrž umělá 6 16849
vodní pl. tok přirozený 79 38642
vodní pl. zamokřená pl. 6 7040
zast. pl. společný dvůr 4 751
zast. pl. zbořeniště 15 4101
zast. pl. 457 145942
ostat.pl. dobývací prost. 5 647
ostat.pl. jiná plocha 134 81456
ostat.pl. manipulační pl. 22 20953
ostat.pl. neplodná půda 117 87031
ostat.pl. ostat.komunikace 258 184791
ostat.pl. pohřeb. 4 4186
ostat.pl. silnice 11 218263
ostat.pl. skládka 1 3
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 15069
ostat.pl. zeleň 4 2677
Celkem KN 2821 6498702
Par. DKM 2821 6498702
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 265
č.p. zem.stav 6
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 47
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 30
Celkem BUD 449
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 646
spoluvlastník 1014

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2001
ZMVM 1:2000 01.01.1991 20.12.2001
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.01.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karviná.

vypočteno: 20.05.2022 19:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.