k.ú.: 644811 - Horská Kamenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563871 - Železný Brod NUTS5 CZ0512563871
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5110 - Železný Brod
Pověřený obecní úřad 51101 - Železný Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 200 634667
zahrada 112 71969
ovoc. sad 1 3200
travní p. 475 1015307
lesní poz les(ne hospodář) 17 241507
lesní poz 392 1431153
vodní pl. nádrž umělá 1 67
vodní pl. tok přirozený 6 59877
zast. pl. zbořeniště 4 587
zast. pl. 162 23687
ostat.pl. dráha 1 26552
ostat.pl. jiná plocha 18 8249
ostat.pl. manipulační pl. 52 26595
ostat.pl. neplodná půda 81 47047
ostat.pl. ostat.komunikace 105 74326
ostat.pl. pohřeb. 1 1825
ostat.pl. silnice 2 63122
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 773
Celkem KN 1631 3730510
Par. KMD 1631 3730510
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 34
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 154
LV 209
spoluvlastník 343

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 23.10.2012 1:1000 05.10.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1843 23.10.2012 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 04:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.