k.ú.: 644943 - Kocourov u Horšovského Týna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553671 - Horšovský Týn NUTS5 CZ0321553671
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3204 - Horšovský Týn
Pověřený obecní úřad 32041 - Horšovský Týn

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 3001
orná půda 75 1716334
zahrada 20 17314
travní p. mez, stráň 8 6137
travní p. 49 228102
lesní poz 27 2254281
vodní pl. nádrž umělá 1 6174
vodní pl. tok přirozený 2 767
vodní pl. tok umělý 8 8389
zast. pl. 21 15017
ostat.pl. jiná plocha 28 17020
ostat.pl. neplodná půda 1 999
ostat.pl. ostat.komunikace 31 61195
ostat.pl. silnice 5 36671
Celkem KN 280 4371401
Par. KMD 280 4371401
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 10
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 19
LV 41
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.08.2012
S-SK GS 1:2880 1838 16.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.05.2022 06:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.