k.ú.: 645168 - Hořice v Podkrkonoší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 572926 - Hořice NUTS5 CZ0522572926
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1008 2180700
zahrada skleník-pařeniš. 3 1321
zahrada 1974 969487
ovoc. sad školka 1 1184
ovoc. sad 124 387534
travní p. 330 458098
lesní poz les s budovou 2 93
lesní poz 56 1819916
vodní pl. nádrž přírodní 4 12259
vodní pl. nádrž umělá 2 627
vodní pl. tok přirozený 29 16877
vodní pl. tok umělý 3 292
zast. pl. společný dvůr 54 26951
zast. pl. zbořeniště 23 4735
zast. pl. 3453 828729
ostat.pl. dráha 5 33465
ostat.pl. jiná plocha 497 215792
ostat.pl. manipulační pl. 148 330496
ostat.pl. neplodná půda 50 28814
ostat.pl. ost.dopravní pl. 11 9522
ostat.pl. ostat.komunikace 727 479853
ostat.pl. pohřeb. 5 31856
ostat.pl. silnice 117 280438
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 46 121349
ostat.pl. zeleň 148 193751
Celkem KN 8820 8434139
Par. DKM 8820 8434139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 93
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 25
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 96
č.p. rod.dům 1818
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 26
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 12
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 33
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 31
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 646
bez čp/če jiná st. 193
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 55
bez čp/če rod.dům 32
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če tech.vyb 56
bez čp/če ubyt.zař 38
bez čp/če víceúčel 6
bez čp/če výroba 74
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 10
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 3365
byt.z. byt 1202
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 9
byt.z. j.nebyt 10
obč.z. byt 138
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 13
Celkem JED 1378
LV 4268
spoluvlastník 7027

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.03.2004
THM-V 1:1000 01.04.1969 02.03.2004
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 09:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.