k.ú.: 645303 - Litoboř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 573388 - Litoboř NUTS5 CZ0523573388
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52092 - Česká Skalice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 109 2173143
vinice 1 2936
zahrada mez, stráň 1 788
zahrada 126 183834
ovoc. sad 6 95699
travní p. mez, stráň 1 313
travní p. 88 292130
lesní poz mez, stráň 1 1129
lesní poz 64 420239
vodní pl. nádrž přírodní 1 105
vodní pl. nádrž umělá 3 1701
vodní pl. tok přirozený 4 10085
vodní pl. tok umělý 1 5990
vodní pl. zamokřená pl. 2 4875
zast. pl. zbořeniště 2 242
zast. pl. 118 57898
ostat.pl. jiná plocha 31 13756
ostat.pl. manipulační pl. 5 16698
ostat.pl. mez, stráň 5 3100
ostat.pl. neplodná půda 68 80352
ostat.pl. ostat.komunikace 81 106428
ostat.pl. silnice 5 38830
ostat.pl. zeleň 3 4684
Celkem KN 726 3514955
Par. DKM 725 3514814
Par. KMD 1 141
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 84
č.p. rod.rekr 5
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 118
LV 154
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.03.2017
DKM-KPÚ 23.12.2008 1:1000 14.01.2009 *) na části k.ú. - KPÚ
S-SK GS 1:2880 1840 30.03.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 19.05.2022 21:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.