k.ú.: 645699 - Míšovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594113 - Hostěradice NUTS5 CZ0647594113
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62121 - Miroslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 528 6728358
vinice 97 438871
zahrada 101 53911
ovoc. sad 5 9044
travní p. 7 60996
lesní poz les(ne hospodář) 2 27674
lesní poz ostat.komunikace 1 140
lesní poz 117 1039511
vodní pl. nádrž umělá 2 8445
vodní pl. tok přirozený 16 49171
vodní pl. zamokřená pl. 2 20024
zast. pl. zbořeniště 12 2634
zast. pl. 176 92342
ostat.pl. jiná plocha 187 92438
ostat.pl. manipulační pl. 64 94895
ostat.pl. neplodná půda 20 59164
ostat.pl. ostat.komunikace 160 369553
ostat.pl. silnice 16 31943
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 17264
ostat.pl. zeleň 125 77605
Celkem KN 1641 9273983
Par. DKM 1262 9110615
Par. KMD 379 163368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 63
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 26
bez čp/če zem.used 10
rozestav. 1
Celkem BUD 172
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 247
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.07.2014
DKM-KPÚ 10.10.2012 1:1000 11.10.2012 *) JPÚ-upřesnění hranic přídělů
S-SK ŠS 1:2880 1825 29.07.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 02:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.