k.ú.: 645745 - Hostim - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594121 - Hostim NUTS5 CZ0647594121
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1437 7342455
zahrada 209 138247
travní p. 363 439602
lesní poz 160 10009180
vodní pl. nádrž přírodní 1 7471
vodní pl. nádrž umělá 6 92775
vodní pl. rybník 6 61508
vodní pl. tok přirozený 147 53056
vodní pl. zamokřená pl. 8 2214
zast. pl. zbořeniště 13 2875
zast. pl. 317 150606
ostat.pl. jiná plocha 171 206079
ostat.pl. manipulační pl. 34 39296
ostat.pl. neplodná půda 40 27443
ostat.pl. ostat.komunikace 316 286524
ostat.pl. pohřeb. 2 5447
ostat.pl. silnice 9 112678
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10320
ostat.pl. zeleň 4 10553
Celkem KN 3247 18998329
Par. KMD 3247 18998329
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 172
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 5
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 313
obč.z. byt 2
obč.z. dílna 1
Celkem JED 3
LV 403
spoluvlastník 704

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.04.2019
KM-D 1:1000 15.05.2002 12.04.2019
S-SK ŠS 1:2880 1824 14.05.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 07:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.