k.ú.: 645770 - Hostinné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579297 - Hostinné NUTS5 CZ0525579297
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52151 - Hostinné

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 80 1118362
zahrada 631 424571
ovoc. sad 90 118800
travní p. 465 1281838
lesní poz 126 3146943
vodní pl. nádrž umělá 3 11130
vodní pl. tok přirozený 19 217710
vodní pl. tok umělý 8 14378
zast. pl. společný dvůr 11 3361
zast. pl. zbořeniště 15 4695
zast. pl. 1722 444448
ostat.pl. dráha 23 140275
ostat.pl. jiná plocha 239 117724
ostat.pl. manipulační pl. 128 374252
ostat.pl. neplodná půda 86 74290
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 2365
ostat.pl. ostat.komunikace 309 280825
ostat.pl. pohřeb. 2 904
ostat.pl. silnice 25 94295
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 15 52691
ostat.pl. zeleň 53 142740
Celkem KN 4052 8066597
Par. DKM 4052 8066597
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 324
č.p. byt.dům 72
č.p. doprava 2
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 13
č.p. obč.vyb. 15
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 312
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 25
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 516
bez čp/če jiná st. 129
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 49
bez čp/če rod.rekr 61
bez čp/če tech.vyb 41
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 12
vod.dílo hráz pod 11
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1688
byt.z. byt 664
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 24
obč.z. byt 109
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 808
LV 2117
spoluvlastník 3801

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.11.2007
THM-V 1:1000 01.01.1979 22.11.2007
FÚO 1:2000 01.01.1979 22.11.2007
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 23.05.2022 10:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.