k.ú.: 646342 - Hovězí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542768 - Hovězí NUTS5 CZ0723542768
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 962 1670927
zahrada 669 369739
ovoc. sad 9 36855
travní p. mez, stráň 24 10363
travní p. 4076 6908264
lesní poz 1683 10885503
vodní pl. nádrž umělá 1 645
vodní pl. tok přirozený 143 156751
vodní pl. tok umělý 4 9633
vodní pl. zamokřená pl. 14 13503
zast. pl. společný dvůr 2 83
zast. pl. zbořeniště 37 5370
zast. pl. 1402 261959
ostat.pl. dráha 7 43491
ostat.pl. jiná plocha 441 132176
ostat.pl. manipulační pl. 136 66600
ostat.pl. neplodná půda 1181 1053225
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 566
ostat.pl. ostat.komunikace 720 401648
ostat.pl. pohřeb. 1 8375
ostat.pl. silnice 194 77464
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 14366
ostat.pl. zeleň 4 6306
Celkem KN 11718 22133812
Par. KMD 11718 22133812
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 292
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 422
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 17
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 83
bez čp/če jiná st. 121
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 304
rozestav. 7
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 1314
byt.z. byt 90
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 96
LV 1468
spoluvlastník 2229

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2013
S-SK ŠS 1:2880 1829 02.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 23.05.2022 07:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.