k.ú.: 646393 - Hrabenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540978 - Ruda nad Moravou NUTS5 CZ0715540978
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 301 1262687
zahrada 469 258958
ovoc. sad školka 2 3067
travní p. 592 1474649
lesní poz 324 2619244
vodní pl. nádrž umělá 2 282
vodní pl. tok přirozený 18 19782
vodní pl. tok umělý 27 2264
vodní pl. zamokřená pl. 2 345
zast. pl. společný dvůr 1 15
zast. pl. zbořeniště 10 3448
zast. pl. 380 83753
ostat.pl. dráha 1 4050
ostat.pl. jiná plocha 103 37702
ostat.pl. manipulační pl. 6 16626
ostat.pl. mez, stráň 1 417
ostat.pl. neplodná půda 330 173282
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 592
ostat.pl. ostat.komunikace 305 165119
ostat.pl. silnice 43 36066
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 17933
ostat.pl. zamokřená pl. 1 125
ostat.pl. zeleň 2 2080
Celkem KN 2926 6182486
Par. KMD 2926 6182486
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 265
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 1
Celkem BUD 372
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 5
LV 446
spoluvlastník 705

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.02.2012
S-SK ŠS 1835 21.02.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 02:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.